دوره کوتاه مدت مقدماتی

دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر
مدرسین: 
استاد یوسفیان، استاد کفیل، استاد سلیمیان، استاد نائینی،
استاد فؤادیان، استاد تراشیون، استاد باقی، استاد میرباقری، 
استاد موسوی

  تعداد مراحل : 11
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

حجت‌الاسلام خدامراد سلیمیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام سیداحمد موسوی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام سیدعلیرضا تراشیون

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


دکتر سیدمحسن میرباقری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام علی‌محمد باقی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام محمدرضا فؤادیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام مرتضی میرزابیگی نائینی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام مهدی یوسفیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرسسطح 1
COM_JOOMDLE_CERTIFICATE_ISSUANCE
چهارشنبه, 11 تیر 1399