شرط ورود به این دوره، ثبت نام و تکمیل اطلاعات کارکنان دولت در قسمت   می باشد.

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید و اطلاعات مربوط به بخش "اطلاعات کارکنان دولت" را تکمیل فرموده اید کلید زیر را انتخاب کنید.  

برای ویرایش اطلاعات، می توانید به قسمت "متفرقه" در بخش ویرایش اطلاعات فردی مراجعه فرمایید.

(حکومت و وظایف منتظران)

شرط ورود به این دوره تکمیل اطلاعات کارکنان دولت در قسمت 

 می باشد.
در صورتی که ثبت نام را انجام داده اید ولی اطلاعات مربوط به کارکنان دولت را تکمیل نکرده اید، می توانید پس از ورود به حساب کاربری تان، به قسمت ویرایش مشخصات فردی رفته و در قسمت "متفرقه"، 10 فیلد اول را تکمیل بفرمائید، و در نهایت گزینه ثبت نام فوق را کلیک نمایید.

توجه: تنها افرادی که در دوره کوتاه مدت مقدماتی شرکت کرده اند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.


افرادی که دوره مقدماتی معارف مهدویت را در سامانه نگذارنده اند ولی دارای گواهینامه هستند، بعد از ثبت نام در سامانه، در بخش ارتباط با ما، تصویر گواهینامه خود را ارسال بفرمایند.

توجه: تنها افرادی که نمره قبولی دوره تکمیلی را کسب کردند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.دوره کوتاه مدت معارف مهدویت مناسب روحانیون و ائمه جماعات
دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر
مدرسین: 
استاد یوسفیان، استاد کفیل، استاد سلیمیان، استاد نائینی،
استاد فؤادیان، استاد تراشیون، استاد باقی، استاد میرباقری، 
استاد موسوی

توجه: تنها افرادی که در دوره کوتاه مدت مقدماتی شرکت کرده اند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.


افرادی که دوره مقدماتی معارف مهدویت را در سامانه نگذارنده اند ولی دارای گواهینامه هستند، بعد از ثبت نام در سامانه، در بخش ارتباط با ما، تصویر گواهینامه خود را ارسال بفرمایند.

توجه: تنها افرادی که در دوره کوتاه مدت مقدماتی شرکت کرده اند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.


افرادی که دوره مقدماتی معارف مهدویت را در سامانه نگذارنده اند ولی دارای گواهینامه هستند، بعد از ثبت نام در سامانه، در بخش ارتباط با ما، تصویر گواهینامه خود را ارسال بفرمایند.

توجه: تنها افرادی که در دوره کوتاه مدت مقدماتی شرکت کرده اند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.


افرادی که دوره مقدماتی معارف مهدویت را در سامانه نگذارنده اند ولی دارای گواهینامه هستند، بعد از ثبت نام در سامانه، در بخش ارتباط با ما، تصویر گواهینامه خود را ارسال بفرمایند.