اهداف دوره عبارتند از:
1- آشنایی اجمالی با معارف مهدوی
2- ارائه و ترویج نگاه صحیح و نظام مند به موضوع مهدویت
3- پاسخ به سوالات کلی در حوزه مهدویت
4- ایجاد انگیزه غعالیت در حوزه فرهنگی و آموزشی مهدویت
5- تربیت انسان های مهدی باور و مهدی یاور

سرفصل های اموزشی:
1- امام شناسی
2- علل غیبت و فوائد امام غایب
3- انتظار و سبک زندگی منتظرانه
4- آشنایی با علائم و شرایط ظهور
5- شاخصه های حکومت مهدوی
6- شیوه انتقال معارف مهدوی

سرفصلها
1-

2-

دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر 

این دوره در 5 درس برای ارتقای سطح دانش مخاطبان ارائه گردیده است


دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر 

این دوره بخش اول مجموعه نگین آفرینش (دوره مقدماتی مهدویت) می باشد که در 10 درس برای ارتقا سطح دانش مخاطبان ارائه گردیده است

این دوره درحال بارگذاری است