درس هایی که این استاد تدریس می کند:

دوره کوتاه مدت مقدماتی

دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر مدرسین:  استاد یوسفیان، استاد کفیل، استاد سلیمیان، استاد نائینی، استاد فؤادیان، استاد تراشیون، استاد باقی، استاد میرباقری،  استاد موسوی
رایگان

دکتر سیدمحسن میرباقری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس

دارای مدرک دکتری معارف اسلامی--استاد دانشگاه و کارشناس برنامه های معارفی شبکه قرآن