دوره کوتاه مدت معارف مهدویت ویژه روحانیون و ائمه جماعات

دوره کوتاه مدت معارف مهدویت مناسب روحانیون و ائمه جماعات

نکته: توجه فرمائید که در سامانه، عملیات راستی آزمایی انجام می شود.
از جمله اینکه برای دیدن و دسترسی داشتن به هر درس یا آزمون در هر دوره، نیاز به دیدن دروس ماقبل آن می باشد؛ به طوری که تیک "گزینه تکمیل فعالیت" مربوط به درس ماقبل در سمت چپ آن زده شده باشد.

حتی الامکان از مرورگر کروم استفاده شود.

مصباح
COM_JOOMDLE_CERTIFICATE_ISSUANCE
پنج شنبه, 25 شهریور 1400