مسابقه جشنواره ملی به سوی خورشید


شرط ورود به این دوره، ثبت نام و تکمیل اطلاعات کارکنان دولت در قسمت   می باشد.

در صورتی که قبلا ثبت نام کرده اید و اطلاعات مربوط به بخش "اطلاعات کارکنان دولت" را تکمیل فرموده اید کلید زیر را انتخاب کنید.  

برای ویرایش اطلاعات، می توانید به قسمت "متفرقه" در بخش ویرایش اطلاعات فردی مراجعه فرمایید.