دوره عمومی حکومت و وظایف منتظران (ضمن خدمت کارکنان دولت)

(حکومت و وظایف منتظران)

شرط ورود به این دوره تکمیل اطلاعات کارکنان دولت در قسمت 

 می باشد.
در صورتی که ثبت نام را انجام داده اید ولی اطلاعات مربوط به کارکنان دولت را تکمیل نکرده اید، می توانید پس از ورود به حساب کاربری تان، به قسمت ویرایش مشخصات فردی رفته و در قسمت "متفرقه"، 10 فیلد اول را تکمیل بفرمائید، و در نهایت گزینه ثبت نام فوق را کلیک نمایید.

نکته: توجه فرمائید که در سامانه، عملیات راستی آزمایی انجام می شود.
از جمله اینکه برای دیدن و دسترسی داشتن به هر درس یا آزمون در هر دوره، نیاز به دیدن دروس ماقبل آن می باشد؛ به طوری که تیک "گزینه تکمیل فعالیت" مربوط به درس ماقبل در سمت چپ آن زده شده باشد.

حتی الامکان از مرورگر کروم استفاده شود.

مصباح
COM_JOOMDLE_CERTIFICATE_ISSUANCE
دوشنبه, 05 آبان 1399