مهدویت در اندیشه شهید مطهری

دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر 

این دوره در 5 درس برای ارتقای سطح دانش مخاطبان ارائه گردیده است
 درس اول
 ویدیو تست

  تعداد مراحل : 5
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس