مهدویت در اندیشه شهید مطهری

مجموعه: دوره مقدماتی مهدویت
خلاصه درس: 

دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر 

این دوره در 5 درس برای ارتقای سطح دانش مخاطبان ارائه گردیده است


تاریخ شروع:  سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397
تعداد مراحل: 5