دوره کوتاه مدت معارف مهدویت

مجموعه: دوره مقدماتی مهدویت
خلاصه درس: 

اهداف دوره عبارتند از:
1- آشنایی اجمالی با معارف مهدوی
2- ارائه و ترویج نگاه صحیح و نظام مند به موضوع مهدویت
3- پاسخ به سوالات کلی در حوزه مهدویت
4- ایجاد انگیزه غعالیت در حوزه فرهنگی و آموزشی مهدویت
5- تربیت انسان های مهدی باور و مهدی یاور

سرفصل های اموزشی:
1- امام شناسی
2- علل غیبت و فوائد امام غایب
3- انتظار و سبک زندگی منتظرانه
4- آشنایی با علائم و شرایط ظهور
5- شاخصه های حکومت مهدوی
6- شیوه انتقال معارف مهدوی

تاریخ شروع:  شنبه, 25 خرداد 1398
تعداد مراحل: 4