دوره کوتاه مدت1(مقدماتی)

دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر
مدرسین: 
استاد یوسفیان، استاد کفیل، استاد سلیمیان، استاد نائینی،
استاد فؤادیان، استاد تراشیون، استاد باقی، استاد میرباقری، 
استاد موسوی

  تعداد مراحل : 11
  تعداد فایل: در دست بررسی
  صدور گواهی نامه: در دست بررسی
  مهلت دسترسی: تا انتهای مهلت درس
  قابل دسترس در: موبایل و کامپیوتر
  مرورگر توصیه شده: کروم و فایرفاکس

حجت‌الاسلام خدامراد سلیمیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام سیداحمد موسوی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام سیدعلیرضا تراشیون

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


دکتر سیدمحسن میرباقری

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام علی‌محمد باقی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام محمدرضا فؤادیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام محمدصادق کفیل

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام مرتضی میرزابیگی نائینی

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرس


حجت‌الاسلام مهدی یوسفیان

فعالیت مدرس

تعداد دوره ها

میانگین امتیازها

تماس با کاربران
1
----
----

481,923 دانشجو

درباره مدرسنکته: توجه فرمائید که در سامانه، عملیات راستی آزمایی انجام می شود.
از جمله اینکه برای دیدن و دسترسی داشتن به هر درس یا آزمون در هر دوره، نیاز به دیدن دروس ماقبل آن می باشد؛ به طوری که تیک "گزینه تکمیل فعالیت" مربوط به درس ماقبل در سمت چپ آن زده شده باشد.

حتی الامکان از مرورگر کروم استفاده شود.

مصباح
COM_JOOMDLE_CERTIFICATE_ISSUANCE
چهارشنبه, 11 تیر 1399