مصباح


شرط ورود به این دوره تکمیل اطلاعات کارکنان دانشگاه فرهنگیان در قسمت 

 می باشد.
در صورتی که ثبت نام را انجام داده اید ولی اطلاعات مربوط به کارکنان دانشگاه فرهنگیان را تکمیل نکرده اید، می توانید پس از ورود به حساب کاربری تان، به قسمت ویرایش مشخصات فردی رفته و در قسمت "متفرقه"، 9 فیلد اول را تکمیل بفرمائید، و در نهایت گزینه ثبت نام فوق را کلیک نمایید.
دوره کوتاه مدت معارف مهدویت مناسب روحانیون و ائمه جماعات

(حکومت و وظایف منتظران)

شرط ورود به این دوره تکمیل اطلاعات کارکنان دولت در قسمت 

 می باشد.
در صورتی که ثبت نام را انجام داده اید ولی اطلاعات مربوط به کارکنان دولت را تکمیل نکرده اید، می توانید پس از ورود به حساب کاربری تان، به قسمت ویرایش مشخصات فردی رفته و در قسمت "متفرقه"، 9 فیلد اول را تکمیل بفرمائید، و در نهایت گزینه ثبت نام فوق را کلیک نمایید.
دوره آموزشی مهدویت با اعطاء گواهینامه معتبر
مدرسین: 
استاد یوسفیان، استاد کفیل، استاد سلیمیان، استاد نائینی،
استاد فؤادیان، استاد تراشیون، استاد باقی، استاد میرباقری، 
استاد موسوی

توجه: تنها افرادی که در دوره کوتاه مدت مقدماتی شرکت کرده اند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.


افرادی که دوره مقدماتی معارف مهدویت را در سامانه نگذارنده اند ولی دارای گواهینامه هستند، بعد از ثبت نام در سامانه، در بخش ارتباط با ما، تصویر گواهینامه خود را ارسال بفرمایند.

توجه: تنها افرادی که نمره قبولی دوره تکمیلی را کسب کردند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.